Nhà sản xuất:
Ets-Anhoa (Việt Nam)

Rulo tự rút

Ru lô dây hơi inox

Cuộn dây tự rút công nghiệp - Loại vỏ Inox Nhãn hiệu: ...

Ru lô dây nước tự rút 6,5x12 L20M

Rulo dây dẫn nước tự rút (Loại treo tường) / Model: ...

Ru lô dây hơi tự rút 8x12 L20M

Rulo hơi tự tự rút (Loại treo tường) / Model: ...

Ru lô ống nước tự rút 13x21x20M (Inox)

Rulo dây dẫn nước tự rút (Loại treo tường) / Model: ...