Mô tả

Sứ hàn TIG – 10N
Nhãn hiệu: ITD (Singapore)
Mã số: 10N (4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10)
Sử dụng cho các mỏ Tig SR, AL, AW, …
Thông số kỹ thuật như sau:
10N4: Sứ số 4: Lỗ 6,5mm
10N5: Sứ số 5: Lỗ 8,0mm
10N6: Sứ số 6: Lỗ 9,5mm
10N7: Sứ số 7: Lỗ 11,0mm
10N8: Sứ số 8: Lỗ 12,5mm
10N10: Sứ số 10: Lỗ 16,0mm
10N12: Sứ số 12: Lỗ 19,0mm

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.