Điện cực Plasma OTC12000

Định dạng PDFInEmail
Điện cực Plasma
Sử dụng cho máy cắt Plasma OTC – D12.000
Mô tả

Điện cực Plasma
Sử dụng cho máy cắt Plasma OTC – D12.000

Mã số: H839M00-UR
Dòng cắt tối đa: 30 - 150A

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.