Điện cực mỏ cắt Plasma Hypertherm 220669 (PMX45)

Định dạng PDFInEmail
Điện cực Plasma, sử dụng cho máy cắt Hypertherm PMX 45
Mô tả

Điện cực Plasma, sử dụng cho máy cắt Hypertherm PMX 45

Mã số: 220669
Dòng cắt tối đa: 45A

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.