Đồng hồ Ni tơ Messer - Đức (Đầu ra 100 bar)

Định dạng PDFInEmail
Đồng hồ Ni tơ / Thiết bị điều chỉnh áp suất có đồng hồ
Nhãn hiệu: Messer - Đức (Gần 150 năm kinh nghiệm)
Chứng chỉ UL (Mỹ)
Mô tả

Đồng hồ Ni tơ  / Thiết bị điều chỉnh áp suất có đồng hồ
Nhãn hiệu: Messer - Đức (Gần 150 năm kinh nghiệm)
Chứng chỉ UL (Mỹ)
Model: Tornado
Seri: TRS/V-N 100 
Áp suất đầu vào max: 315 bar
Áp suất khí ra max: 100 bar
Sử dụng cho chai khí N2
Kích thước lắp ráp đầu ra: G3/8” LH Tương đương 16,662mm 

Kích thước lắp ráp đầu vào: CGA540/F (Phù hợp với chai khí N2 tại Việt Nam)

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.