Mỏ hàn MIG - TIG - Que

Chuôi Tig dài

Chuôi Tig Nhãn hiệu: ITD (Singapore)

Thân mỏ hàn TIG SR26 / WP26

Thân mỏ Tig Nhãn hiệu: ITD (Singapore)

Thân mỏ hàn TIG SR18 / WP18

Thân mỏ Tig Nhãn hiệu: ITD (Singapore)

Trang 5 của 5