Mỏ hàn MIG - TIG - Que

Mỏ hàn MIG 500A (Panasonic)

Mỏ hàn MIG kiểu Panasonic Nhãn hiệu: ITD (Singapore)

Mỏ hàn MIG 360A (EU)

Mỏ hàn MIG kiểu EU Nhãn hiệu: ITD (Singapore)

Bép hàn MIG kiểu Panasonic

Bép hàn MIG nhãn hiệu ITD (Singapore)

Bép hàn MIG kiểu EU

Bép hàn MIG nhãn hiệu ITD (Singapore)

Chụp khí mỏ hàn MIG kiểu EU

Chụp khí hàn MIG nhãn hiệu ITD (Singapore)

Chụp khí mỏ hàn MIG kiểu Panasonic

Chụp khí hàn MIG nhãn hiệu ITD (Singapore)