Mỏ hàn MIG - TIG - Que

Thân mỏ hàn TIG SR18 / WP18

Thân mỏ Tig Nhãn hiệu: ITD (Singapore)

Thân mỏ hàn TIG SR26 / WP26

Thân mỏ Tig Nhãn hiệu: ITD (Singapore)

Chuôi Tig dài

Chuôi Tig Nhãn hiệu: ITD (Singapore)

Sứ hàn TIG kiểu WT

Sứ hàn TIG Nhãn hiệu: ITD (Singapore)

Kẹp kim hàn TIG 10N

Kẹp kim hàn TIG Nhãn hiệu: ITD (Singapore)

Trang 1 của 5