Mỏ hàn MIG - TIG - Que

Thân kẹp kim hàn TIG 10N

Thân kẹp kim hàn TIG Nhãn hiệu: ITD (Singapore)

Thân kẹp kim hàn TIG có lọc 45V-48.5mm

Thân kẹp kim hàn TIG có lọc Nhãn hiệu: ITD (Singapore)

Thân kẹp kim hàn TIG có lọc 45V-50mm

Thân kẹp kim hàn TIG có lọc Nhãn hiệu: ITD (Singapore)

Sứ hàn TIG kiểu WT

Sứ hàn TIG Nhãn hiệu: ITD (Singapore)

Kẹp kim hàn TIG 10N

Kẹp kim hàn TIG Nhãn hiệu: ITD (Singapore)

Trang 1 của 5