Thân mỏ Plasma P80 loại cong (Sunshine)

Định dạng PDFInEmail
Thân mỏ Plasma P80 (Plasma Torch Body P80)
Nhãn hiệu: Sunshine - Korea
Mô tả

Thân mỏ Plasma P80 (Plasma Torch Body P80)
Nhãn hiệu: Sunshine - Korea

Sử dụng cho các loại máy cắt Plasma Panasonic, Cebora, OTC, ... (Công nghệ mội hồ quang cao áp)
Dòng cắt tối đa: 80A

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.