Vành che mỏ cắt Plasma Hypertherm 220936 (maxpro200)

Định dạng PDFInEmail
Vành che ngoài mỏ cắt Plasma Maxpro200
Sử dụng cho máy cắt Hypertherm Maxpro200
Mô tả

Vành che ngoài mỏ cắt Plasma Maxpro200
Sử dụng cho máy cắt Hypertherm Maxpro200

Mã số: 220936
Dòng cắt: 50A - 130A - 200A

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.