Chụp bảo vệ mỏ Plasma Hypertherm 420045 (Maxpro200)

Định dạng PDFInEmail
Shield - Chụp bảo vệ Plasma, sử dụng cho máy cắt Hypertherm Maxpro200
Mã số: 420045
Mô tả

Shield - Chụp bảo vệ Plasma, sử dụng cho máy cắt Hypertherm Maxpro200
Mã số: 420045
Dòng cắt tối đa: 200A
Sử dụng cho cắt CNC

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.