Điện cực Plasma Hypertherm 120926 (PMX1250)

Định dạng PDFInEmail
Điện cực Plasma, sử dụng cho máy cắt Hypertherm PMX 1250
Mô tả

Điện cực Plasma, sử dụng cho máy cắt Hypertherm PMX 1250

Mã số: 120926
Dòng cắt tối đa: 60A

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.