Bộ mỏ hàn hơi Messer - Đức

Định dạng PDFInEmail
Bộ mỏ hàn hơi tiêu chuẩn Messer - Đức
Model: Star *A* - MB
Chất lwọng hàng đầu thế giới
Mô tả

Bộ mỏ hàn cắt hơi / Oxy - gas welding cutting 

Nhà sản xuất: Messer - Đức 
Model: Star *A* - MB
Gồm có:
- Thân mỏ chính mã số 2020: 01
- Đầu cắt (Dùng khí Acetylene): 01
- Đầu hàn liền bép hàn từ 0,5 - 14mm: 06
- Bép cắt từ 3 - 100mm: 05 lõi trong + 01 vỏ ngoài
- Bánh dẫn hướng cắt thẳng: 01

- Thanh gá cắt tròn (Compa): 01

- Dụng cụ vệ sinh đầo bép: 01

- Hộp sắt: 01

- Chứng chỉ kèm theo: C/O, C/Q

Tham khảo:

- Sản phẩm tương tự: http://www.gcegroup.com/en/category/sets-light-duty-combi-torches

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.