Bép hàn hơi dùng khí C2H2 - ITD

Định dạng PDFInEmail
Bép hàn hơi dùng khí C2H2
Nhãn hiệu: ITD (Singgapore)
Mô tả

Bép hàn hơi dùng khí C2H2
Nhãn hiệu: ITD (Singgapore)
Mã số: W1A / W2A / W3A / W4A / W5A
Khả năng hàn:
- W1A: 0,5 – 0,7 (mm)
- W2A: 0,7 – 1,0 (mm)
- W3A: 1,0 – 1,4 (mm)
- W4A: 1,4 – 2,0 (mm)
- W5A: 2,0 – 2,5 (mm)

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.