Bép cắt hơi cỡ đại dùng khí LPG - ITD

Định dạng PDFInEmail
Bép cắt hơi cỡ đại dùng khí LPG
Nhãn hiệu: ITD (Singgapore)
Mô tả

Bép cắt hơi cỡ đại dùng khí LPG
Nhãn hiệu: ITD (Singgapore)
Mã số: BC0L / BC1L / BC2L / BC3L / BC4L / BC5L / BC6L / BC7L / BC8L / BC9L
Khả năng cắt:
- BC0L: 3,0 - 12 (mm)
- BC1L: 13 - 25 (mm)
- BC3L: 25 - 38 (mm)
- BC4L: 38 - 50 (mm)
- BC5L: 50 - 64 (mm)
- BC6L: 64 - 76 (mm)
- BC7L: 76 - 100 (mm)
- BC8L: 100 - 130 (mm)
- BC9L: 130 - 150 (mm)
- BC10L: 150 - 200 (mm)
- BC11L: 200 - 250 (mm)
- BC12L: 250 - 300 (mm)

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.