Bép cắt hơi cỡ đại dùng khí C2H2 - ITD

Định dạng PDFInEmail
Bép cắt hơi cỡ đại dùng khí LPG
Nhãn hiệu: ITD (Singgapore)
Mô tả

Bép cắt hơi cỡ đại dùng khí LPG
Nhãn hiệu: ITD (Singgapore)
Mã số: BC0A / BC1A / BC2A / BC3A / BC4A / BC5A / BC6A / BC7A / BC8A / BC9A / BC10A / BC11A / BC12A
Khả năng cắt:
- BC0A: 3,0 - 12 (mm)
- BC1A: 13 - 25 (mm)
- BC3A: 25 - 38 (mm)
- BC4A: 38 - 50 (mm)
- BC5A: 50 - 64 (mm)
- BC6A: 64 - 76 (mm)
- BC7A: 76 - 100 (mm)
- BC8A: 100 - 130 (mm)
- BC9A: 130 - 150 (mm)
- BC10A: 150 - 200 (mm)
- BC11A: 200 - 250 (mm)
- BC12A: 250 - 300 (mm)

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.