Bảo hộ lao động

Mặt nạ hàn tự động ITD

Mặt nạ hàn tự đồng (Mặt nạ hàn đổi màu / Mặ nạ hàn cảm ...

Mặt nạ cầm tay ITD

Mặt nạ hàn cầm tay Nhãn hiệu: ITD (Singapore) Model: ...

Mặt nạ hàn đội đầu

Mặt nạ hàn đội đầu Nhãn hiệu: ITD (Singapore) Model: ...

Miếng kính hàn đen

Miếng kính hàn đen Nhãn hiệu: ITD (Singapore) Model: ...

Miếng kính hàn mạ bạc

Miếng kính hàn mạ bạc Nhãn hiệu: ITD (Singapore) Model: ...

Miếng kính hàn mạ vàng

Miếng kính hàn mạ vàng Nhãn hiệu: ITD (Singapore) Model: ...